DIVE Klimakommunikation

Klimakommunikation der gør en målbar forskel

Hvordan sørger man for, at arbejdet med at mindske sit grønne fodaftryk ikke ender som varm luft? Ved at følge nogle konkrete trin der sikrer, at man gennem hele processen lever op til nogle let-afkodelige krav.

DIVE er udviklet af de kloge hoveder inde hos Viegand Maagøe, og jeg har hjulpet med at visualisere de forskellige trin og værktøjer i modellen.

I den nærmeste fremtid vil vi publicere DIVE i flere formater: workshops, konferencer, bøger, foldere, og så videre. På den måde håber vi at bidrage til mindre varm luft i klimadebatten.

Scopes er et kendt værktøj, man bruger til at definere hvorfra udledningen af CO2 stammer fra